Въпрос на сфери върху река Арно

Беатрис измисли Данте: избра момчето и пусна в ход всичките си съблазнителни умения. Бе среща проектирана от разстоянието на две лица, които се наблюдават дискретно от хипотетичен момент —на моста Света Троица— до точка в момента, в която фикцията рискува да загуби очарованието на интригата върху която имаше превес след години припомняне. Данте превърна тази драма в малко човечна комедия. И Беатрис никога не можа да разбере нито познае божествения ангелски смисъл на своята детска злост.

Web de la colaboradora