Temo pri sferi super rivero Arno

Beatrice inventis Dante: el selektis la yuno e rekursis a sua tota arto di sedukto. Lia rendevuon konturizis la disto di du personi, qui diskrete observas l’una l’altra de hipotezala instanto —sur la ponto Santa Triuno— til tempala punto, ube la fiktiveso riskas perdar la charmeso dil intrigo, sur qua ol staceskis pos pluryara ekvokado. Ca dramaton Dante igis apene homala komedio. E Beatrice nultempe povis dicernar o divinar la dee anjelala senco di sua infantala maleso.

Uniono por la Linguo Internaciona Ido