עניין של מעגלים על נהר הארנו

ביאטריצ'ה המציאה את דנטה. היא בחרה בנער והפעילה עליו את כל תחבולות הפיתוי. היה זה מפגש שנרקם בידי המרחק שבין שני אנשים המביטים בזהירות זה בזה החל מרגע משוער על הגשר של סנטה טריניטה─ עד לאותה נקודה בזמן שבה הבדייה מסתכנת באובדן הקסם של המזימה עליה הלכה ונבנתה לאורך שנים של ערגה. דנטה עשה מהדרמה הזאת קומדיה מעט אנושית. וביאטריצ'ה לא הצליחה לעולם לשער ולא לנחש את המשמעות המלאכית-אלהית של רשעותה הילדותית.

Web de la colaboradora